16.10.2018 jandos.cz 0Comment


Toužíte si splnit sen a pořídit si vlastní rodinný dům? V současné době patří mezi vyhledávané rodinné domy jednoduché nízkopodlažní stavby, obecně nazývané bungalovy. Jejich prostorové řešení mnohdy vede k tomu, že střed domu je trvale odkázán na umělé osvětlení. Jednoduchým řešením je přitom světlovod, který představuje energeticky úsporné osvětlení a zdraví prospěšný přísun denního světla. Takže již v projektové dokumentaci a poté při samotné výstavbě je s tímto řešením potřebné počítat a řešit ho. Váš dům tak bude nejen skvěle fungovat https://www.dateso.cz/postarejte-se-aby-vas-dum-nevypadal-omsele- , ale i skvěle vypadat.

skleněné pyramidy

 
Přirozené denní světlo také do středu domu.

 


  • V případě šaten, koupelen či chodeb jsou světlovody dokonalým a levným způsobem, který přivede přirozené denní světlo právě do těchto centrálních prostor bungalovů.

  • Součástí moderních světlovodů mohou být i LED svítidla, která nahrazují centrální osvětlení a umožnují obyvatelům domu bezpečný pohyb v daném prostoru i v nočních hodinách.

  • Světlovody zlepšují energetickou účinnost všech typů staveb. Ročně lze tak ušetřit až 400 hodin svícení umělým světlem. Navíc také díky dennímu světlu se vytvářejí atraktivnější a zdravější podmínky pro bydlení.

  • Montáž světlovodu je velmi jednoduchá a nevyžaduje náročný zásah do střešního pláště budovy.

střecha


  • Hlavním benefitem nové generace světlovodů je rychlá, snadná a bezpečná montáž díky vylepšením, jako je flexibilní klik, což je systém pro napojení jednotlivých dílů tubusu i pro vytvoření požadovaného průměru tubusu.

  • Pokud není dostatek místa v mezi střešním prostoru pro pohyb a manipulaci, lze tubus namontovat z venkovní strany budovy.

  • Další inovací je hydroizolační a parotěsná folie, která umožňuje snadné napojení na stávající parotěsnou folii v konstrukci střechy.

  • Tubus světlovodu lze prodloužit do délky až šest metrů, díky jednotlivým prodlužovacím dílům.

  • Světlovod se skládá ze tří dílů. Střešní část, ta se montuje do roviny střechy a je jak pro profilovanou střešní krytinu, tak pro plochou střešní krytinu. Další částí je tubus, který vede světlo do interiéru a lze ho prodloužit až na šest metrů. Třetí díl je stropní difuzér, které rozptyluje přiváděné denní světlo do místnosti.

Málo světla v domě pomohou vyřešit světlovody
3.7 (74.29%)7